BRF Diametern mot framtiden…

Styrelsen har tagit ett strategiskt beslut i att göra flera förbättrinsarbeten i fastigheten, detta för att göra tillvaron mer trevlig för er medlemmar, men också för att attrahera föreningen för potentiella nya medlemmar.

Några få arbeten som vi just nu kommer att utföra under sista delen av 2017 är följande.

  • Nyckelarbete i fastigheten, ett steg i ledet mot en mer säker förening så har styrelsen beslutat att byta ut alla cylindrar i portarna och interna utrymmen mot nya. Detta för att få bättre kontroll på vilka nycklar som är i omlopp. Mer information om detta kommer aviseras i god tid.
  • Utbyte av ljusarmaturer i fastigheten, föreningen har infört ett mer grönt tänk och detta är ett naturligt steg mot det och även en förbättring säkerhetsmässigt. Vi kommer att byta ut alla gamla armaturer mot sensorstyrda LED Armaturer med underhållssken. För er som bor på de nedre våningarna så kommer denna förändring göra mest nytta då det aldrig kommer vara helt mörkt i korridoren, utan du kommer alltid kunna se ut genom nyckelhålet pga underhållsskenet från de nya armaturerna.
  • Hobbyrummen får sig ett upplyft, vi kommer att rensa ur hobbyrummet av allt skräp och rusta upp med nya bänkar, ny färg och verktyg. Detta rum kommer man kunna boka tidfsbegränsat i framtiden. Mer information kommer när vi närmar oss färdigställande.
  • Övernattningsrum, styrelsen har valt att fokusera på att skapa en övernattningslägenhet som medlemmarna kan få låna för att husera långtgående besökare.