Detta händer i Diametern

Det var länge sen vi uppdaterade sidan, och det är väll helt enkelt dags nu.
Det har varit en otroligt varm sommar, och de flesta har varit iväg på semestrar.

Men nu är hösten här och vi har börjat pumpa igång med aktiviteter i föreningen igen.
Här kommer en kort summering om vad som ligger härnäst på agendan.

1. Stammarna: Vi har bestämt oss för en Projektledare som vi kommer träffa nästa vecka för att starta upphandling av stammbytet.

2. Vi har en ny hyresgäst i gamla Artichoke lokalen, nu hyr ett mediaföretag lokalen och de tillhandahåller mediautrustning till TV Produktioner

3. Vi har börjat arbetet med att ta in offerter för den nya övernattningslokalen

4. Vi har tillslut lyckats förvandla alla gamla och ouppdaterade lokal och garagekontrakt till nya och moderna. Med detta har vi även infört en rad nya klausuler i kontrakten för att skydda föreningen mot felaktig användning m.m

5. Vi hade nyligen en städdag, det var många som hjälpte till, tack för det!

6. Vi har annonserat ut att vi har haft 2 förråd tillgängliga, som nu har lottats ut och hädanefter så går vi efter en kölista för hyra av förråd, anmäl till intresse till Styrelsen.

7. Det har tyvärr varit väldigt svalt intresse vad det gäller Säkerhetsdörrar, vilket leder till att vi ej kan förhandla en grupprabatt för detta.

8. Föreningen har gjort en genrell hyreshöjning på garage+lokaler och förråd och även börjat undersöka alla våra leverantörsavtal. Det har redan nu resulterat i en väldigt stor procentuell ökning av intäkter gentemot förra året. Vi kommer i slutet av året presentera dessa siffror.

9. Vi kommer i samband med Stambytet även göra en inventering av alla käksfläktar som finns i våra lägenheter. Idag har vi problem med att matos sprider sig i vårt ventilationssystem då flera har kopplat på sina fläktar, vilket är strikt förbjudet och en uppmaning till rättelse kommer att gå ut till de hyresmedlemmar som har just denna lösning. Vet ni av er redan nu att det är så, påbörja det arbetet direkt för att inte störa dina grannar med matos.

Som vanligt, återkom gärna med synpunkter direkt till Styrelsen.

Väll Mött, Jonas