Kallelse Extrastämma 12 April 19.00 i Föreningslokalen

Medlemmarna i Brf Diametern, Nacka kallas härmed till Extra föreningsstämma med
anledning av beslut om nya stadgar för föreningen.
Tid: Torsdagen den 12 april klockan 19.00. Plats: föreningens lokal, Atlasvägen 49.

Därför är det viktigt att ändra stadgar
senast den 30 juni 2018
Det har skett ändringar i lagen om ekonomiska föreningar, vilka även påverkar
bostadsrättsföreningar. De nya reglerna kräver en ändring av de allra flesta
bostadsrättsföreningars stadgar och ändringarna måste genomföras senast den sista juni i år.
Vår förenings revisor har också inskärpt hur viktigt det är att stadgarna uppdateras.

Diameterns stadgar

Föreningens nuvarande stadgar fastställdes 1994. Styrelsen i BRF Diametern har under
vintern arbetat med att förbereda beslutet om stadgeändringen.
Det förslag vi nu lägger fram bygger i stor utsträckning på de moderniserade
mönsterstadgar som organisationen Bostadsrätterna rekommenderar till sina medlemmar och
som prövats och används av många föreningar över hela landet. Vi har granskat dem noga
och i några fall redigerat texten för att bättre passa vår förenings förhållanden.
Förutom de ändringar som lagen kräver har vi adderat formuleringar om möjligheter för
föreningen att ta ut en viss avgift i samband med beviljad andrahandsuthyrning samt
överlåtelse- och pantsättningsavgifter.

Så beslutar vi

För att vi ska kunna ändra stadgarna krävs beslut på två föreningsstämmor i följd. Därför har
vi kallat till denna extrastämma. Stadgeändringen blir även är en beslutspunkt på den
ordinarie föreningsstämman senare under våren.
På den första stämman måste mer än hälften av medlemmarna rösta för ändringen och på
den andra stämman krävs därefter 2/3 majoritet för att ändringen ska gå igenom.

Här hittar du stadgarna

BRF_Diametern_Förslag_Stadgar_2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skickas ut separat vid senare tillfälle.
Vi ser fram emot att ses på stämmorna i vår. Väl mött!