Information från stambytesmötet

Ett 50-tal medlemmar mötte upp i föreningslokalen på måndagen. Alla fick träffa Jan Backman, den projektledare som hjälpt styrelsen
genom upphandlingen, samt Hans Wahrman, ansvarig hos Universalbyggen, den entreprenör som utför själva arbetena i fastigheten.

De båda presenterade sig och redogjorde för sin bakgrund och erfarenhet och svarade på alla frågor.

Här följer en sammanfattning av det viktigaste som togs upp under kvällen:

– Stambytet avser köksstammarna och är i lägenheterna av betydligt mindre omfattning än
det stambyte i badrummen som genomfördes
för ett antal år sedan.

– I ett mindre antal lägenheter berörs även
badrum eller separat wc som är kopplad till
köksstammar.

– Vi byter också ut samtliga äldre stråk och installationer i källare, lokaler och garage, vilket
gör att hela vår fastighet efter detta arbete är
stambytt. Detta beräknas vara klart i september.

Tidsplan lägenheter:
Arbetena startar i
Port 45 – vecka 15 (8 april)
Port 47 – vecka 16
Port 49 – vecka 17
Port 51 – vecka 19
Port 53 – vecka 20

Arbetena i varje port beräknas till sex veckor,
med intensivare arbete de första tre veckorna.
Vattnet kommer att vara avstängt periodvis,
alltså inte i hela sex veckor.

– Det innebär att samtliga lägenheter ska vara
helt färdiga innan byggsemestern startar
vecka 27. Efter semestrarna är firman tillbaka
och fortsätter arbete i källaren

– Närmare tidsplan anslås i portarna.

– Arbetet sker på helgfria vardagar. Mellan
klockan 8-16 är det tillåtet att utföra arbete i
lägenheterna och under denna tid ska säkerhetslåset i din dörr inte vara låst.

Cirka två veckor före arbetsstart i din trappuppgång kontaktas du av Universalbyggen för
ett besök med försyn i just din lägenhet
.

Här finns chans att diskutera och ställa frågor samt
göra eventuella tilläggsbeställningar till arbetet.

– Tilläggsarbeten betalas privat av medlemmen
och kan berättiga till Rot-avdrag.

– Endast extraarbeten som inte sinkar den
övergripande tidsplanen för fastigheten kan
godkännas.

– Vid försynsbesöket byts också låscylindern i
din ytterdörr ut till en cylinder som används
under arbetsperioden. Som lägenhetsinnehavare kommer du att få tre nycklar tillbyggcylindern.

– Då många kök har olika förutsättningar och
till exempel har renoverats under åren var det
omöjligt att på stormötet besvara alltför detaljerade frågor.

Förbered gärna frågor till försynen.

Universalbyggen skyddstäcker golv och öppningar till angränsande utrymmen, men räkna
med att det kommer att bli dammigt, så förbered genom att flytta undan saker ni är rädda
om. Firman kan tipsa om detta vid försynen

Ansvarig på plats är Peter Döbröntei.
Han kan under arbetsperioden kontaktas på 0707-539 666.
Ansvarig på Universalbyggen är Hans Wahrman, 0707-539663.