Ny styrelse

Brf Diametern höll på tisdagskvällen den första restriktionsfria föreningsstämman på tre år. Det var roligt att kunna ses igen på vanligt sätt och efter stämman avnjöt de närvarande medlemmarna en buffé tillsammans.
I samband med stämman tackades avgående styrelseledamöter och medlemmar som under året gjort extra insatser för vår gemensamma utemiljö uppmärksammades med bland annat blommor och applåder.

Den delvis nykomponerade styrelsen ser den närmaste året ut såhär.


Mats Brohagen, ordförande

Simone Avendano, kassör

Adam Thorsson

Ulrika Jansson

Gilles Rose Brissonnet

Sven Lundblad

Supppleanter

Josefin Andersson

Sofie Lingegård