Stadgar rond 1 avklarad!

Idag har vi med stor majoritet röstat igenom stadgarna i en första rond.
Stadgarna går nu vidare för ett sista beslut på huvudstämman i Maj där vi hoppas på samma fina uppslutning som idag.

Det är viktigt att vi som förening tar dessa viktiga beslut tillsammans, och på stämman kommer vi diskutera ännu mer vad som händer i föreningen.
Glöm inte att hänga på nästa rond!

Stadgarna finns att läsa här!

Inbjudan till stämman kommer inom en nära framtid!