Dags för Motion!

Vi närmar oss med stormsteg årets ordinarie stämma som kommer gå av stapeln den 17e Maj 19.00 (Separat kallelse kommer till denna).

Alla motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast den 24/4-2018

Detta betyder även att det är dags att skriva motioner som ska hanteras av styrelsen inför stämman.
Varför ska man skriva en motion ? Det finns fler anledningar men några få är:

* Jag har en idé som jag tycker föreningen bör genomföra.
* Jag tycker att vi behöver göra en förändring.
* Jag tycker styrelsen gör ett bra eller dålig jobb och jag anser att de missat denna viktiga beslutspunkt

Vi i styrelsen arbetar hela tiden för föreningens och medlemmarnas bästa, men vi behöver även input från er för att veta vad ni tycker vi ska fokusera på
och vad ni tycker är viktigt. Annars kan vi endast utgå från våra egna tankar och ideér.

Därför är det av yttersta vikt att även ni som medlemmar engagerar er och ger er syn på saker och ting

Du hittar en motionsmall för årets stämma här som ni behöver fylla i och lämna i vår föreningsbrevlåda senast den 24/4.